Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Halaven, erybulina, roztwór do wstrzykiwań we wskazaniu: mięsak wątroby (ICD10: C49) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

mięsak wątroby (ICD10: C49) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3907.2020.1.AB; 18.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.173.2020, OT.422.174.2020
(Dodano: 27.01.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 13/2021 do zlecenia 325/2020
(Dodano: 22.01.2021 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 7/2021 do zlecenia 325/2020
(Dodano: 20.01.2021 r.)

go to zlecenie