Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Braftovi, enkorafenib, kapsułki twarde á 75 mg, we wskazaniu: rak esicy (ICD10: C18.8) – terapia skojarzona z cetuximabem, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak esicy (ICD10: C18.8) – terapia skojarzona z cetuximabem, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3950.2020.1.AK; 21.12.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfWS.412.3.2021
(Dodano: 19.01.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 17/2021 do zlecenia 328/2020
(Dodano: 22.01.2021 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 11/2021 do zlecenia 328/2020
(Dodano: 03.02.2021 r.)

go to zlecenie