Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Petnidan Saft (ethosuximidum), syrop, à 50 mg/ml; Petinimid (ethosuximidum), syrop, à 50 mg/ml; Zarontin (ethosuximidum), syrop, à 50 mg/ml;

Wskazanie:

padaczka lekooporna (w tym padaczka z napadami nieświadomości)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3591.2020.KW; 11.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.3.2021
(Dodano: 18.02.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 21/2021 do zlecenia 3/2021
(Dodano: 17.02.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 15/2021 do zlecenia 3/2021
(Dodano: 23.02.2021 r.)

go to zlecenie