Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ketocal 3:1, proszek, puszka á 300 g; Ketocal 4:1, proszek, puszka á 430 g; Ketocal 4:1 LQ, płyn, kartonik á 200 ml/ Ketocal 4:1 LQ Multifibre, płyn, kartonik á 200 ml; Ketocal 2,5:1 LQ MCT Multifibre, płyn, kartonik á 200 ml

Wskazanie:

padaczka lekooporna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1533.2020.AD; 04.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.1.2021
(Dodano: 25.02.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 23/2021 do zlecenia 4/2021
(Dodano: 03.03.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 23/2021 do zlecenia 4/2021
(Dodano: 08.03.2021 r.)

go to zlecenie