Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lenvima, lenvatinib, kapsułki twarde á 4 mg

Wskazanie:

rak wątrobowokomórkowy (ICD10: C22.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.4227.2020.1.SG; 18.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

Dnia 22.01.2021 r. pismem znak PLD.4530.4227.2020.3.SG MZ wycofało zlecenie

go to zlecenie