Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Chenodeoxycholic acid Leadiant, acidum chenodeoxycholicum, kapsułki twarde á 250 mg

Wskazanie:

żółtakowatość mózgowo-ścięgnista

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4625.2019.KW; 20.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.6.2021
(Dodano: 02.03.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 22/2021 do zlecenia 15/2021
(Dodano: 17.02.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 22/2021 do zlecenia 15/2021
(Dodano: 23.02.2021 r.)

go to zlecenie