Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ultomiris,ravulizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300mg, 1 fiol., GTIN: 05391527743552

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) (ICD-10 D59.5)”

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.390.2020.19MN; 19.01.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 16/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 16/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 16/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 16/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 16/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 16/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 01.04.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 16/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 16/2021, analiza OT.4231.1.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Ultomiris (rawulizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) (ICD-10 D59.5) rawulizumabem””

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Michał Opuchlik Alexion Europe

  pdf 01

  Uwaga 1 dotyczy okoliczności opisanych w art. 13 Ustawy o Refundacji

  Uwaga 2 dotyczy oszacowania liczby pacjentów kwalifikujących się do leczenia rawulizumabem w ramach proponowanego programu lekowego

  Uwaga 3 dotyczy przeprowadzonego przez wnioskodawcę badania kwestionariuszowego

  Uwaga 4 dotyczy wykazanych nieprawidłowości metodologicznych przeprowadzonego przez wnioskodawcę badania kwestionariuszowego

  Uwaga 5 dotyczy wniosku z analiz wrażliwości

  Uwaga 6 dotyczy parametru uwzględnionego w analizie wrażliwości

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA. Analitycy Agencji podtrzymują stanowisko ws. zachodzenia art. 13 Ustawy o Refundacji.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 42/2021 do zlecenia 16/2021
  (Dodano: 08.04.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 42/2021 do zlecenia 16/2021
  (Dodano: 08.04.2021 r.)

  go to zlecenie