Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stivarga, regorafenib, tabletki powlekane á 40 mg

Wskazanie:

rak wątrobowokomórkowy (ICD10: C22.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3503.2020.1.AK; 25.01.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.412.6.2021
(Dodano: 05.03.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 37/2021 do zlecenia 21/2021
(Dodano: 03.03.2021 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 15/2021 do zlecenia 21/2021
(Dodano: 26.02.2021 r.)

go to zlecenie