Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Daraprim Pyrimethaminum, tabletki á 25 mg

Wskazanie:

toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.27.2021.1.AD; 29.01.2021
Pismem znak PLD.45340.27.2021.3.AD z dnia 05.03.2021, MZ uzupełnia zlecenie o dane w odpowiedzi na pismo znak OT.4211.8.2021.EL.5

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.8.2021
(Dodano: 16.03.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 33/2021 do zlecenia 24/2021
(Dodano: 22.03.2021 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 32/2021 do zlecenia 24/2021
(Dodano: 25.03.2021 r.)

go to zlecenie