Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii do zaktualizowanego programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2022”.

Wskazanie:

nie dotyczy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 4. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPR.4010.15.2020.ESW; 04.02.2021

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu polityki zdrowotnej

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 30/2021 do zlecenia 029/2021
(Dodano: 15.02.2021 r.)

go to zlecenie