Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kaftrio,ivacaftorum/tezacaftorum/elexacaftorum, tabletki powlekane 75 mg/50 mg/100 mg

Wskazanie:

leczenie mukowiscydozy u pacjentów powyżej 12 roku życia z mutacją F508del genu mukowiscydozowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.14.2021.2.AD; 10.02.2021

Pismem PLD.45340.14.2021.4.SG z dnia 08.04.2021 - wycofanie zlecenia

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie