Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hyrimoz, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg, 2, wstrzykiwacze 0,8 ml, kod EAN: 07613421020880; Hyrimoz, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg, 2, amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły, kod EAN: 07613421020897

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku refundacyjnego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1777.2020 PLR.4500.1778.2020; 19.02.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 37/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 37/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 37/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia i analiza racjonalizacyjna do zlecenia 37/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 37/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 37/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 06.05.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 37/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 50/2021 do zlecenia 37/2021
  (Dodano: 12.05.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 50/2021 do zlecenia 37/2021
  (Dodano: 12.05.2021 r.)

  go to zlecenie