Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone, dapsonum, tabletki 100 mg

Wskazanie:

Choroba Duhringa; Choroba Sneddona-Wilkinsona; Pemfigoid; Linijna IgA dermatoza pęcherzowa; Zapalenie naczyń związane z IgA; Choroba Haileya-Haileya; Zakażenie wirusem HIV; Pęcherzyca; Piodermia zgorzelinowa; Zespół Melkerssona-Rosenthala; Guzkowe zapalenie naczyń; Pokrzywka naczyniowa; Alergiczne zapalenie naczyń; Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.322.2021.1.AB; 05.03.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego.

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.12.2021
(Dodano: 25.05.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 45/2021 do zlecenia 44/2021
(Dodano: 16.04.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 45/2021 do zlecenia 44/2021
(Dodano: 15.04.2021 r.)

go to zlecenie