Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej tetrabenazyna we wskazaniu: dystonia uogólniona z ruchami mimowolnymi pląsawiczymi

Wskazanie:

dystonia uogólniona z ruchami mimowolnymi pląsawiczymi.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.28.2021.RB; 08.03.2021

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnej tetrabenazyna w zakresie wskazania: dystonia uogólniona z ruchami mimowolnymi pląsawiczymi.

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 48/2021 do zlecenia 46/2021
(Dodano: 23.03.2021 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4220.57.2021
(Dodano: 08.04.2021 r.)

go to zlecenie