Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wydanie opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie utworzenia oddzielnej grupy limitowej dla leków zawierających substancję czynną paliperidon w postaciach o przedłużonym uwalnianiu:

- Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, paliperidonum, 1 amp.-strz. 2 igły, kod GTIN: 05909990861187; Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, paliperidonum, 1 amp.-strz. 2 igły, kod GTIN: 05909990861194; Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg, paliperidonum, 1 amp.-strz. 2 igły, kod GTIN:05909990861200;

- Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 525 mg, paliperidonum, 1 amp.-strz. 2,625ml 2 igły, Kod GTIN: 05909991281489; Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 350 mg, paliperidonum, 1 amp.-strz. 2,625ml 2 igły, Kod GTIN: 05909991281472;Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 263 mg, paliperidonum, 1 amp.-strz. 2,625ml 2 igły, Kod GTIN: 05909991281465

Wskazanie:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie utworzenia oddzielnej grupy limitowe

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.13.2021.KK; 09.04.2021

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii w sprawie utworzenia oddzielnej grupy limitowe

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4225.1.2021
(Dodano: 21.04.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 58/2021 do zlecenia 48/2021
(Dodano: 21.04.2021 r.)

go to zlecenie