Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji w zakresie zmiany poziomu lub sposobu finansowania, oraz zmiany, warunków realizacji świadczenia gwarantowanego żywienie dojelitowe polegającej na: - dodaniu możliwości realizacji świadczenia w trybie hospitalizacji jednodniowej;- wprowadzeniu odrębnej wyceny dla świadczenia realizowanego w trybie jednodniowym

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31f ust. 5 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.7000.12.2020.GK; 15.03.2021

Pismem z dnia 22.06.2021 znak DLG.7000.12.2020.GK zlecenie zostało wycofane

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji w zakresie zmiany poziomu lub sposobu finansowania, oraz zmiany, warunków realizacji świadczenia gwarantowanego żywienie dojelitowe polegającej na: dodaniu możliwości realizacji świadczenia w trybie hospitalizacji jednodniowej, wprowadzeniu odrębnej wyceny dla świadczenia realizowanego w trybie jednodniowym

go to zlecenie