Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Iniekcja doszklistkowa” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.741.4.2021.WN; 12.03.2021

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Iniekcja doszklistkowa” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

go to zlecenie