Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej bewacyzumabum

Wskazanie:

leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME).

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.118.2021.KK; 24.03.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4221.41.2021
(Dodano: 06.04.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 53/2021 do zlecenia 55/2021
(Dodano: 08.04.2021 r.)

go to zlecenie