Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xtandi, enzalutamidum, tabletki powlekane, 40 mg, 112, tabl., kod EAN: 05909991415242; Xtandi, enzalutamidum, Kapsułka, miękka, 40 mg, 112, kaps., kod EAN: 05909991080938

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1448.2020.11.PBO; PLR.4500.1447.2020.10.PBO; 29.03.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego

go to zlecenie