Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumabum, roztwór do wstrzykiwań, 1800 mg (120 mg/ml), 1, fiol. 15 ml, kod EAN: 05413868119596

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1713.2020.12.APR; 30.03.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 64/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 64/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 64/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 64/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 64/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 64/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 26.05.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 64/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 64 analiza OT.4321.18.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu Darzalex (daratumumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Paweł Bernatowicz

  Uniwersytecki Szpital
  Kliniczny w Białymstoku

  pdf 01

  Dotyczy: komentarz ogólny odnoszący się do formy, w jakiej podawany jest produkt Darzalex.

  Przesłany komentarz stanowi dodatkową opinię w zakresie korzyści ze stosowania formy podskórnej daratumumabu w porównaniu z formą dożylną.

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Anna Kupiecka

  Prezes Zarządu

  „Fundacja Onkocafe - Razem Lepiej”

  pdf 01

  Dotyczy: komentarz ogólny odnoszący się do wpływu pandemii COVID-19 na wzrost liczby chorych z rozpoznanym nowotworem oraz korzyści związanych ze stosowania postaci podskórnej leku Darzalex.

  Przesłany komentarz stanowi dodatkową opinię.

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  3.

  Dr n. med.
  Elżbieta Morawiec-Szymonik

  Specjalistyczny Szpital Onkologiczny
  NU-MED Oddział w Częstochowie

  pdf 01

  Dotyczy: komentarz ogólny odnoszący się do postaci, w jakiej podawany jest produkt Darzalex.

  Przesłany komentarz stanowi dodatkową opinię w zakresie korzyści ze stosowania formy podskórnej daratumumabu w porównaniu z formą dożylną.

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  4.

  Łukasz Rokicki

  Prezes

  Fundacja Carita
  im. Wiesławy Adamiec

  pdf 01

  Dotyczy: komentarz ogólny odnoszący się do dostępności do nowych terapii szpiczaka w Polsce i korzyści ze stosowania formy podskórnej daratumumabu w porównaniu z formą dożylną, również w kontekście pandemii COVID-19.

  Przesłany komentarz stanowi dodatkową opinię.

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  5.

  Prof. dr hab.
  Dariusz Wołowiec

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
  we Wrocławiu

  pdf 01

  Dotyczy: komentarz ogólny odnoszący się do korzyści klinicznej, ekonomicznej i epidemiologicznej wynikającej ze stosowania postaci podskórnej leku Darzalex w porównaniu do postaci dożylnej.

  Przesłany komentarz stanowi dodatkową opinię.

  Komentarz nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 60/2021 do zlecenia 64/2021
  (Dodano: 02.06.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 60/2021 do zlecenia 64/2021
  (Dodano: 09.06.2021 r.)

  go to zlecenie