Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cortiment MMX, budesonidum, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 9 mg, 30, tabl., kod EAN: 05909991205966

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1708.2020; 12.03.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 70/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 70/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 70/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 70/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 70/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20.05.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 70/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

   

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 70/2021, analiza OT.4230.7.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Cortiment MMX (budezonid) we wskazaniu indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Adam Bierut Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga 1. XXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

  Uwaga 2. dotyczy wskazania przez autorów publikacji Miehlke 2018 ograniczeń wnioskowania o skuteczności budezonidu w chorobie Crohna W trakcie weryfikacji źródeł dowodów naukowych analitycy Agencji zwrócili uwagę na zapis: The gastro-resistant controlled-ileal release formulation (Entocort) starts to release drug from the proximal jejunum onward (pH 5.5), whereas the multimatrix formulation (Cortiment) releases drug throughout the colon (pH 7.0) and as a result is licensed only for ulcerative colitis and not for collagenous colitis or Crohn’s disease. Autorzy publikacji podkreślają, że ze względu na warunki uwalniania substancji czynnej, produkt leczniczy Cortiment MMX zarejestrowany był wyłącznie w leczeniu chorych z WZJG, nie w leczeniu jednego z mikroskopowych zapaleń jelit lub choroby Crohna.

  Uwaga 3., 4. i 11. dotyczy doboru komparatorów w analizach XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

  Uwagi od 5. do 10. stanowią dyskusję wnioskodawcy z ograniczeniami analizy wpływu na budżet wskazanymi przez analityków Agencji. Analitycy podtrzymują stanowisko oraz zasadność wskazanych ograniczeń.

  Uwaga 12. dotyczy wyników analiz wrażliwości dla analizy wpływu na budżet wnioskodawcy Analitycy Agencji zwracają uwagę, że testowany parametr analizy wrażliwości wiążę się z największą niepewnością oszacowań, przez co należy zwrócić uwagę na wiarygodność danych, którymi posłużono się do oszacowań.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 57/2021 do zlecenia 70/2021
  (Dodano: 26.05.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 57/2020 do zlecenia 070/2020
  (Dodano: 26.05.2021 r.)

  go to zlecenie