Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Meladinine, methoxsalenum, roztwór

Wskazanie:

liszaj płaski; łuszczyca; łuszczyca krostkowa dłoni i stóp; twardzina ograniczona; wyprysk kontaktowy; wyprysk rąk; ziarniniak brączkowaty

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.588.2021.AK; 28.04.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 83/2021 do zlecenia 75/2021
(Dodano: 01.07.2021 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.14.2021
(Dodano: 27.07.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 83/2021 do zlecenia 75/2021
(Dodano: 07.07.2021 r.)

go to zlecenie