Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Meladinine, methoxsalenum, roztwór

Wskazanie:

liszaj płaski; łuszczyca; łuszczyca krostkowa dłoni i stóp; twardzina ograniczona; wyprysk kontaktowy; wyprysk rąk; ziarniniak brączkowaty

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.588.2021.AK; 28.04.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie