Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rinvoq, upadacytynib, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 15 mg, 28, tabletka, kod EAN: 08054083020334

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.186.2021.10.RBO; 29.04.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 77/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 77/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 77/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 77/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 77/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 77/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 02.07.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 77/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 85/2021 do zlecenia 77/2021
  (Dodano: 05.07.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 85/2021 do zlecenia 77/2021
  (Dodano: 14.07.2021 r.)

   

  go to zlecenie