Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Reblozyl, luspaterceptum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 mg, 1, fiol., kod GTIN: 07640133688251; Reblozyl, luspaterceptum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 25 mg, 1, fiol. proszku, kod GTIN: 07640133688244

Wskazanie:

leczenie dorosłych pacjentów z niedokrwistością zależną od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1200.2020.23.KKL PLR.4500.1201.2020.23.KKL; 18.05.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 88/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 88/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 88/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 88/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 88/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 88/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 88/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 06.08.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 88/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  tr>
  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.26.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Reblozyl we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych pacjentów z niedokrwistością zależną od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia (ICD-10 D46.1)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Edyta Cichocka

  pdf 01

  Uwagi stanowią komentarz do aktualnej praktyki klinicznej oraz efektywności leczenia luspaterceptem.

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie.

  2.

  Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

  pdf 01

  3.

  Marek Karasiewicz

  pdf 01

  4.

  Agnieszka Kowalik

  pdf 01

  5.

  Katarzyna Lisowska

  pdf 01

  6.

  Agnieszka Michalska

  pdf 01

  7.

  Katarzyna Olszewska

  pdf 01

  8.

  Anna Owczarek

  pdf 01

  9.

  Iwona Pietkun

  pdf 01

  10.

  Jagoda Rytel

  pdf 01

  11.

  Elżbieta Wiater

  pdf 01

  12.

  Agnieszka Wierzbicka

  pdf 01

  13.

  Joanna Góra-Tybor

  pdf 01

  14.

  Aleksandra Rudnicka

  pdf 01

  15.

  Julita Dziamska

  pdf 01

  16.

  Katarzyna Pawluczyk
  (przedstawiciel wnioskodawcy)

  pdf 01

  Uwagi stanowią odpowiedzi na niektóre niezgodności analiz względem wytycznych HTA, ograniczenia zidentyfikowane przez Agencję oraz rozbieżności w obliczeniach wyników punktów końcowych w AKL.

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 101/2021 do zlecenia 88/2021
  (Dodano: 11.08.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 101/2021 do zlecenia 88/2021
  (Dodano: 11.08.2021 r.)

  go to zlecenie