Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Plaquenil, hydroxychloroquine, tabletki 200 mg

Wskazanie:

• toczeń rumieniowaty układowy, • toczeń rumieniowaty krążkowy, • podostry toczeń rumieniowaty skórny, • niezróżnicowana choroba tkanki łącznej, • mieszana choroba tkanki łącznej, • rumień guzowaty, • ziarniniak obrączkowaty, • reumatoidalne zapalenie stawów, • liszaj płaski mieszkowy, • zespół Sjögrena, • układowe zapalenie naczyń.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1017.2021.1.AB; 19.05.2021

Zlecenie dotyczy:

 

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 90/2021 do zlecenia 089/2021
(Dodano: 15.07.2021 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.19.2021
(Dodano: 27.07.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 89/2021 do zlecenia 89/2021
(Dodano: 19.07.2021 r.)

go to zlecenie