Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Mechaniczne wspomaganie serca pompą wspomagającą lewą komorę serca u pacjentów z ciężką niewydolnością serca niekwalifikujących się do transplantacji serca - terapia docelowa, jako świadczenia gwarantowanego.

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.742.60.2020; 29.07.2021

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Mechaniczne wspomaganie serca pompą wspomagającą lewą komorę serca u pacjentów z ciężką niewydolnością serca niekwalifikujących się do transplantacji serca - terapia docelowa, jako świadczenia gwarantowanego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 16/2022 do zlecenia 116/2021
(Dodano: 31.03.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 17/2022 do zlecenia 116/2021
(Dodano: 06.06.2022 r.)

go to zlecenie