Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie analizy dotyczącej zasadności finansowania świadczeń gwarantowanych:- 84.502 – wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego;- 84.503 – wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.7000.50.2021.GK, IK: 2629462; 07.09.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy dotyczącej zasadności finansowania świadczeń gwarantowanych

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 51/2022 do zlecenia 127/2021
(Dodano: 01.06.2022 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfWS.4210.2.2021
(Dodano: 02.06.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 50/2022 do zlecenia 127/2021
(Dodano: 06.06.2022 r.)

go to zlecenie