Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Raxone, idebenonum, tabletki 150 mg

Wskazanie:

dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych typu Lebera

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.800.2021.7.SG; 14.09.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaxone
(Dodano: 22.11.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 105/2022 do zlecenia 129/2021
(Dodano: 20.01.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 107/2022 do zlecenia 129/2021
(Dodano: 04.04.2023 r.)

go to zlecenie