Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

EXUFIBER AG , Emplastri antimicrobiotica, opatrunek specjalistyczny, 135 cm², 1 sztuka, kod GTIN: 7323190151219; EXUFIBER AG , Emplastri antimicrobiotica, opatrunek specjalistyczny, 90 cm², 1 sztuka, kod GTIN: 7323190151158; EXUFIBER AG , Emplastri antimicrobiotica, opatrunek specjalistyczny, 45 cm², 1 sztuka, kod GTIN: 7323190151196; EXUFIBER AG , Emplastri antimicrobiotica, opatrunek specjalistyczny, 225 cm², 1 sztuka, kod GTIN: 7323190151189; EXUFIBER AG , Emplastri antimicrobiotica, opatrunek specjalistyczny, 100 cm², 1 sztuka, kod GTIN: 7323190151172; EXUFIBER AG , Emplastri antimicrobiotica, opatrunek specjalistyczny, 25 cm², 1 sztuka, kod GTIN: 7323190151165; EXUFIBER AG , Emplastri antimicrobiotica, opatrunek specjalistyczny, 90 cm², 1 sztuka, kod GTIN: 7323190151202; EXUFIBER AG , Emplastri antimicrobiotica, opatrunek specjalistyczny, 600 cm², 1 sztuka, kod GTIN: 7323190151226

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2932.2021.2.ELA PLR.4500.2931.2021.2.ELA PLR.4500.2930.2021.2.ELA PLR.4500.2929.2021.2.ELA PLR.4500.2928.2021.2.ELA PLR.4500.2927.2021.2.ELA PLR.4500.2926.2021.2.ELA PLR.4500.2925.2021.2.ELA; 17.09.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie