Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calquence, acalabrutinibum, kapsułki twarde, 100 mg, 60, kaps., kod GTIN: 05000456061698

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1428.2021.15.APR; 20.09.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie