Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xyrem, natrii hydroxybutyras, roztwór doustny 500 mg/ml

Wskazanie:

narkolepsja z katapleksją

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1708.2021.1.AB; 15.10.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.36.2021
(Dodano: 08.11.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 124/2021 do zlecenia 155/2021
(Dodano: 10.11.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 124/2021 do zlecenia 155/2021
(Dodano: 15.11.2021 r.)

go to zlecenie