Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Emgality, galcanezumabum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 120 mg, 1, wstrzykiwacz 1 ml, kod EAN: 08594012697621

Wskazanie:

w ramach programu lekowego PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ (ICD–10: G43)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.985.2021.21.JWI; 20.10.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

go to zlecenie