Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

DocOmega, zawiesina doustna

Wskazanie:

zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1112.2021.1.AB; 17.11.2021

Pismem PLD.45341.1116.2021.5.AK z dnia 20.12.2021 – zmiana wskazania w zleceniu PLD.45341.1112.2021.1.AB – na deficyt translokazy

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfWS.4211.1.2021 WS.4211.2.2021 WS.4211.3.2021
(Dodano: 14.01.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 5/2022 do zlecenia 170/2021
(Dodano: 14.01.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 5/2022 do zlecenia 170/2021
(Dodano: 18.01.2022 r.)

go to zlecenie