Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 420 mg, 30, tabl., kod EAN: 05413868117035, 280 mg, 30, tabl., kod EAN: 05413868117028, 140 mg, 30, mg, kod EAN: 05413868117011, Kapsułki twarde, 140 mg, 90, kaps., kod EAN: 05909991195137

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.919.2021.17.APR, PLR.4500.918.2021.17.APR, PLR.4500.917.2021.14.APR, PLR.4500.916.2021.16.APR; 19.11.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

go to zlecenie