Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trecator, Ethionamid, tabletki, 250 mg; Ethide 250 mg, Ethionamid, tabletki, 250 mg

Wskazanie:

gruźlica płuc wielolekooporna; mykobakterioza płuc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2464.2021.1.KB; 29.11.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.43.2021
(Dodano: 03.01.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 3/2022 do zlecenia 175/2021
(Dodano: 12.01.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 3/2022 do zlecenia 175/2021
(Dodano: 14.01.2022 r.)

go to zlecenie