Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perphenazin-Neuraxpharm, Perphenazin, tabletki 8 mg

Wskazanie:

schizofrenia paranoidalna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2499.2021.1.KB; 29.11.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.42.2021
(Dodano: 14.02.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 16/2022 do zlecenia 176/2021
(Dodano: 18.02.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 15/2022 do zlecenia 176/2021
(Dodano: 22.02.2022 r.)

go to zlecenie