Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leqvio, inclisiranum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 284 mg/1,5 ml, 1, amp. -strzyk. 1,5 ml, kod GTIN: 07613421047276

Wskazanie:

B.101. LECZENIE INHIBITORAMI PCSK-9 PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI (ICD-10 E78.01, I21, I22, I25)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3223.2021.11.MKO; 22.12.2021

Zlecenie dotyczy:

 

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 182/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 182/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 182/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 182/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 182/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 11.03.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 182/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

   

   

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.44.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktów leczniczych Piqray (alpelisyb) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Krzysztof Orłowski – Novartis

  pdf 01

  Uwaga nr 1:

  Przedstawiono wnioski z przeglądów systematycznych uwzględnionych w AWA: Cordero 2020 i Khan 2020 - inklisiran istotnie statystycznie redukuje ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego MACE.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Uwaga nr 2:

  Komentarz dotyczący przyjętego przez Agencję sposobu dyskontowania.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Uwaga nr 3:

  Komentarz dotyczący oceny wiarygodności danych NFZ uwzględnionych w obliczeniach własnych Agencji.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Uwaga nr 4:

  Komentarz dotyczący uwzględnienia inklisiranu w wytycznych klinicznych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Uwaga nr 5:

  Komentarz do wskazanych w AWA rekomendacji refundacyjnych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  2.

  Prof. Przemysław Mitkowski – ekspert kliniczny

  pdf 01

  Uwaga nr 1:

  Uwaga dotyczy sposobu dawkowania komparatorów i interwencji.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Uwaga nr 2:

  Komentarz dotyczący uwzględnienia inklisiranu w wytycznych

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Uwaga nr 3:

  Komentarz dotyczący oceny punktów końcowych uwzględnionych w badaniach klinicznych

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  3.

  Agnieszka Wołczenko - Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń ”EcoSerce”

  pdf 01

  Uwaga nr 1:

  Zamieszczono komentarz na temat aktualnej sytuacji populacji docelowej w Polsce oraz przedstawiono informacje na temat skuteczności ocenianej technologii medycznej oraz o jej uwzględnieniu w wytycznych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  4.

  Jarosław Kaźmierczak – ekspert kliniczny

  pdf 01

  Uwaga nr 1:

  Komentarz dotyczący uwzględnienia inklisiranu w wytycznych klinicznych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Uwaga nr 2:

  Komentarz dotyczący punktów końcowych uwzględnionych w publikacjach - zmniejszenia częstości występowania MACE o 24% (na podstawie Khan 2020)

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  5.

  Adam Witkowski

  pdf 01

  Uwaga nr 1:

  Komentarz dotyczący punktów końcowych uwzględnionych w publikacjach - zmniejszenia częstości występowania MACE o 24% (na podstawie Khan 2020), o 30% (na podstawie Cordero 2020).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Uwaga nr 2:

  Komentarz dotyczący uwzględnienia inklisiranu w wytycznych klinicznych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Uwaga nr 3:

  Komentarz dotyczący punktów końcowych uwzględnionych w publikacjach - zmniejszenia częstości występowania MACE o 24% (na podstawie Khan 2020).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  6.

  Marlena Broncel

   

  Uwaga nr 1:

  Komentarz dotyczący dawkowania ocenianej technologii medycznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Uwaga nr 2:

  Komentarz dotyczący uwzględnienia inklisiranu w wytycznych klinicznych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Uwaga nr 3:

  Komentarz dotyczący punktów końcowych uwzględnionych w publikacjach - zmniejszenia częstości występowania MACE o 24% (na podstawie Khan 2020).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 23/2022 do zlecenia 182/2021
  (Dodano: 16.03.2022 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 22/2022 do zlecenia 182/2021
  (Dodano: 21.03.2022 r.)

  go to zlecenie