Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leqvio, inclisiranum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 284 mg/1,5 ml, 1, amp. -strzyk. 1,5 ml, kod GTIN: 07613421047276

Wskazanie:

B.101. LECZENIE INHIBITORAMI PCSK-9 PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI (ICD-10 E78.01, I21, I22, I25)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3223.2021.11.MKO; 22.12.2021

Zlecenie dotyczy:

go to zlecenie