Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Spravato, esketaminum, Aerozol do nosa, roztwór, 28 mg, 1, fiol. 2 dawki, kod GTIN: 05413868117400

Wskazanie:

w ramach programu lekowego LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ ESKETAMINĄ (ICD-10: F33.1, F33.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2805.2021.11.KKL; 02.12.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

go to zlecenie