Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ravicti, glyceroli phenylbutyras, Płyn doustny, 1,1 g/ml, 1, butelka 25 ml 1 nasadka, kod EAN: 07350110580354

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego,

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3297.2021.11.AJA; 26.01.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 9/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 9/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 9/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 9/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 9/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 9/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 9/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 08.04.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 9/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.3.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Ravicti (fenylomaślan glicerolu) w ramach programu lekowego „Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego (ICD-10: E72.2)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Immedica Pharma AB
  -
  Dariusz Łucka

  pdf 01

  Brak uwag do AWA.

  Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego przedstawił nowe informacje dotyczące refundacji ocenianej technologii w innych krajach.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 34/2022 do zlecenia 9/2022
  (Dodano: 13.04.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 36/2022 do zlecenia 9/2022
  (Dodano: 19.04.2022 r.)

  go to zlecenie