Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lynparza, Olaparibum, Tabletki powlekane, 150 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05000456031318, Lynparza, Olaparibum, Tabletki powlekane, 100 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05000456031325

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3590.2021.21.KKL; PLR.4500.3591.2021.21.KKL; 15.03.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 27/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 27/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 27/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 27/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 27/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 27/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 27/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27.05.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 27/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 27 analiza OT.4231.18.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu Lynparza we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z przerzutowym xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx gruczolakorakiem trzustki z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2 (ICD-10 C25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.7, C 25.8, C 25.9)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Iga Rawicka

  Fundacja EuropaColon Polska

  pdf 01

  Uwaga jest opinią Fundacji EuropaColon Polska na temat zasadności objęcia refundacją ocenianej technologii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Krzysztof Kornas

  AstraZeneca AB

  pdf 01

  Uwaga nr 1

  Uwaga jest ogólnym komentarzem przedstawiającym argumenty za zasadnością objęcia refundacją wnioskowanej technologii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 2

  Uwaga stanowi komentarz do poprzedniej oceny wnioskowanej technologii w ramach RDTL.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 3

  Uwaga odnosi się do oceny Agencji dotyczącej wnioskowanego wskazania i jest powtórzeniem argumentów Wnioskodawcy dla zasadności przyjętej populacji docelowej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 4

  Wnioskodawca zasadnie wskazuje, że przedstawione przez Agencję dane NFZ dotyczącą ogólnej liczby chorych z rakiem trzustki, bez zawężenia do populacji docelowej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 5

  Uwaga jest powtórzeniem argumentów Wnioskodawcy odnośnie braku uwzględnienia kontynuacji chemioterapii jako technologii alternatywnej. Agencja podtrzymuje stanowisko w tej sprawie.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 6

  Uwaga precyzuje metodę zaślepienia zastosowaną w badaniu POLO.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 7

  Uwaga przedstawia argumenty przemawiające za wyborem PFS jako pierwszorzędowego punktu końcowego w badaniu POLO.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 8

  Uwaga jest komentarzem do sytuacji wskazanej przez Analityków dotyczącej badania POLO, w którym część pacjentów z grupy kontrolnej otrzymało inhibitor PARP w ramach kolejnej terapii.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 9

  Uwaga stanowi komentarz do dodatkowego przeglądu systematycznego przedstawionego przez Agencję.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 10

  Uwaga jest komentarzem do wyników w zakresie jakości życia w badaniu POLO.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 11

  Uwaga dotyczy zasadności wybranej długości horyzontu czasowego analizy ekonomicznej. Agencja nie miała zarzutów w tym aspekcie. Wnioskodawca przedstawia argumenty przemawiające za poprawnością przyjętego założenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwaga nr 12

  Wnioskodawca odnosi się do jednego z zapisów programu lekowego i przedstawia możliwość odczytywania jednej z definicji zawartych w programie lekowym.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 52/2022 do zlecenia 27/2022
  (Dodano: 01.06.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 54/2022 do zlecenia 27/2022
  (Dodano: 06.06.2022 r.)

  go to zlecenie