Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Livmarli, maralixibat, roztwór doustny, 9,5 mg/ml

Wskazanie:

świąd skóry w przebiegu zespołu Alagille'a.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1247.2022.1.SG; 19.05.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.7.2022
(Dodano: 19.07.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 63/2022 do zlecenia 42/2022
(Dodano: 06.07.2022 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 66/2022 do zlecenia 042/2022
(Dodano: 23.08.2022 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 66/2022 do zlecenia 42/2022
(Dodano: 23.08.2022 r.)

go to zlecenie