Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej:- Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika,- Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy,- Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL),w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jako świadczeń gwarantowanych.

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.741.83.2020.WN; 08.06.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej: - Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika, - Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy, - Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL), w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jako świadczeń gwarantowanych.

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 60/2022 do zlecenia 47/2022
(Dodano: 22.06.2022 r.)

pdfRekomendacja 61/2022 do zlecenia 47/2022
(Dodano: 22.06.2022 r.)

pdfRekomendacja 62/2022 do zlecenia 47/2022
(Dodano: 22.06.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 58/2022 do zlecenia 47/2022
(Dodano: 23.06.2022 r.)

pdfSRP 59/2022 do zlecenia 47/2022
(Dodano: 23.06.2022 r.)

pdfSRP 60/2022 do zlecenia 47/2022
(Dodano: 23.06.2022 r.)

hr

Raport Agencji:

pdf Raport WS.4220.3.2021
(Dodano: 22.06.2022 r.)

pdf Aneks do Raportu WS.4220.3.2021
(Dodano: 22.06.2022 r.)

go to zlecenie