Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vivitrol, Naltrexone for extended-release injectable suspension, zawiesina do wstrzykiwań 380 mg

Wskazanie:

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10), w tym zespół uzależnienia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1464.2022.6.KB; 21.07.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 14.09.2022 r.)

go to zlecenie

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 88/2022 do zlecenia 064/2022
(Dodano: 15.09.2022 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 91/2022 do zlecenia 64/2022
(Dodano: 21.09.2022 r.)