Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor), jako świadczenia gwarantowanego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.742.60.2021.GK; 29.07.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor), jako świadczenia gwarantowanego

hr

Raport Agencji:

pdfWS.420.8.2022
(Dodano: 30.11.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 110/2022/2022 do zlecenia 069/2022
(Dodano: 20.01.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 111/2022 do zlecenia 069/2022
(Dodano: 01.12.2022 r.)

go to zlecenie