Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, Ibrutinibum, Kapsułki twarde, 140 mg, 90, kaps., kod GTIN: 05909991195137, Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 280 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05413868117028, Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 140 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05413868117011, Imbruvica, Ibrutinibum, Tabletki powlekane, 420 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05413868117035

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1248.2022.15.PRU; PLR.4500.1249.2022.14.PRU; PLR.4500.1250.2022.14.PRU; PLR.4500.1251.2022.15.PRU; 16.08.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 73/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 73/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 73/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 73/2022
pdfUzupełnienie do zlecenia 73/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 73/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.10.2022 r.r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 73/2022

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

OT.4231.34.2022

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku Imbruvica (ibrutynib) we wskazaniu: „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem (ICD-10: C91.1)”

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone

1.

Anna Kupiecka Fundacja OnkoCafe -Razem Lepiej

pdf 01

Uwaga ogólna:

W uwadze podkreślono zasadność zapewnienia dostępu do innowacyjnych leków w całej populacji pacjentów z oporną/nawrotową przewlekłą białaczką limfocytową, istotność problemu zdrowotnego oraz wskazano na zasadność refundacji ibrutynibu w analizowanym wskazaniu..

Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

hr

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 96/2022/2022 do zlecenia 073/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 99/2022 do zlecenia 073/2022
  (Dodano: 23.01.2023 r.)

   

  go to zlecenie