Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lojuxta, Lomitapidum, Kapsułki twarde, 5 mg, 28, kaps., kod GTIN: 05397203001213, Lojuxta, Lomitapidum, Kapsułki twarde, 10 mg, 28, kaps., kod GTIN: 05397203001220, Lojuxta, Lomitapidum, Kapsułki twarde, 20 mg, 28, kaps., kod GTIN: 05397203001237,

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.900.2022.17.MKO; PLR.4500.901.2022.19.MKO; PLR.4500.902.2022.18.MKO; 22.08.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie