Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lojuxta, Lomitapidum, Kapsułki twarde, 5 mg, 28, kaps., kod GTIN: 05397203001213, Lojuxta, Lomitapidum, Kapsułki twarde, 10 mg, 28, kaps., kod GTIN: 05397203001220, Lojuxta, Lomitapidum, Kapsułki twarde, 20 mg, 28, kaps., kod GTIN: 05397203001237,

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.900.2022.17.MKO; PLR.4500.901.2022.19.MKO; PLR.4500.902.2022.18.MKO; 22.08.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 74/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 74/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 74/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 74/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 74/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 74/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 10.11.2022 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 74/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 101/2022/2022 do zlecenia 074/2022
  (Dodano: 20.01.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 104/2022 do zlecenia 074/2022
  (Dodano: 23.01.2023 r.)

   

  go to zlecenie