Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rybrevant, Amivantamabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 350 mg, 1, fiol. 7 ml, kod GTIN: 05413868120646

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1225.2022.17.MSO; 05.09.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 75/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 75/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 75/2022
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 75/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 75/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 75/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.11.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 75/2022

 

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP - 75/2022. analiza OT.4231.37.2022

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Rybrevant (amiwantamab) w ramach: programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)”.

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTMiT

1

Agnieszka Krzyżanowska

pdf 01

Uwaga 1 (str 24)
W uwadze przedstawiono dyskusję dotyczącą zarzutów Agencji odnośnie doboru komparatora. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko.
Uwaga nie wpływa na wnioskowane.

Uwaga 2 (str 24)
W uwadze przedstawiono dyskusję dotyczącą zarzutów Agencji odnośnie doboru komparatora. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko.
Uwaga nie wpływa na wnioskowane.

Uwaga 3 (str 24)
W uwadze przedstawiono dyskusję dotyczącą zarzutów Agencji odnośnie doboru komparatora. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko.
Uwaga nie wpływa na wnioskowane.

Uwaga 4 (str 24)
W uwadze przedstawiono dyskusję dotyczącą zarzutów Agencji odnośnie wykorzystanych źródeł danych. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko.
Uwaga nie wpływa na wnioskowane.

Uwaga 5 (str 28)
W uwadze przedstawiono odpowiedź na ograniczenie analiz wynikające z niedostarczenia Agencji niezagregowanych danych wykorzystanych do analiz.
Agencja podtrzymuje swoje stanowisko.
Uwaga nie wpływa na wnioskowane.

Uwaga 6 (str 52)
W uwadze przedstawiono dyskusję dotyczącą zarzutów Agencji odnośnie doboru komparatora. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko.
Uwaga nie wpływa na wnioskowane.

Uwaga 7 (str 53)
W uwadze przedstawiono dyskusję dotyczącą zarzutów Agencji odnośnie doboru zestawów użyteczności w modelu ekonomicznym.
Agencja podtrzymuje swoje stanowisko.
Uwaga nie wpływa na wnioskowane.

Uwaga 8 (str 59)
Uwaga stanowi komentarz do niepewności odnośnie rozpowszechnienia wykonywania testów genetycznych.
Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

 

 

 

 

 

 

 

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 108/2022/2022 do zlecenia 075/2022
(Dodano: 20.01.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 115/2022 do zlecenia 075/2022
(Dodano: 23.01.2023 r.)

 

go to zlecenie