Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zeposia, ozanimodum, Kapsułki twarde, 0,23 mg 0,46 mg, 7, kaps., kod GTIN: 07640133688220; Zeposia, ozanimodum, Kapsułki twarde, 0,92 mg, 28, kaps., kod GTIN:07640133688237

Wskazanie:

w ramach programu lekowego B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51) we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.978.2022.18.PTO; PLR.4500.979.2022.17.PTO; 19.09.2022

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 84/2022
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 84/2022
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 84/2022
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 84/2022
pdf Uzupełnienie do zlecenia 84/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 84/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 02.12.2022 r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 84/2022

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie