Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synagis, Palivizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 1, fiol. 0,5 ml, kod EAN: 05000456067720,Synagis, Palivizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 1, fiol. 1 ml, kod EAN: 05000456067713

Wskazanie:

w ramach programu lekowego B.40. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS (ICD-10 P 07.2, P 27.1) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.837.2022.22.WMO PLR.4500.838.2022.25.WMO; 04.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 94/2022
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 94/2022
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 94/2022
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 94/2022
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 94/2022

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 94/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 02.12.2022 r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 94/2022

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie