Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Verzenios , Abemaciclibum, tabletki powlekane, 150 mg, 70, mg, kod GTIN:05014602500993,Verzenios , Abemaciclibum, tabletki powlekane, 50 mg, 70, mg, kod GTIN:05014602500979,Verzenios , Abemaciclibum, tabletki powlekane, 100 mg, 70, mg, kod GTIN:05014602500986,

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.849.2022.22.PTO PLR.4500.848.2022.20.PTO PLR.4500.847.2022.20.PTO; 14.10.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie